Del siden

Formand

Peter Grønkjær Jensen
e-mail: peterdyk2008@hotmail.com
Telefon: 40 78 56 24

Bestyrelsesmedlem

Preben Ljungdahl
e-mail: prebenogbirthe@gmail.com
Telefon: 20 67 00 55

Sekretær

Steen Nielsen
e-mail: far@data-teknik.dk
Telefon: 23 20 56 29

Suppleant

Jørgen Jensen
e-mail: jbjensen.jensen@gmail.com
Telefon: 81 11 60 17

Næstformand

Michael Hemmingsen
e-mail: mkh@ka-net.dk
Telefon: 53 65 30 52

Kasserer

Niels Dandanell
e-mail: niels.dandanell@ka-net.dk

Telefon: 30 60 03 59

Suppleant

Morten Bang

e-mail:mortenbang@mail.tele.dk

Telefon 24 45 16 59