Indmeldelsesblanket

Foreningen til Pia Bang`s bevarelse

”PIA BANG’s VENNER

Adresse

Postnr. & by

Fødselsdato

Tlf. fastnet

Tlf. mobil

E-mail adresse

Dato/underskrift

Navn(blokbogstaver)

Kontingentsatser/helårligt:

Voksne

Kr. 500

Ægtefælle/samlever

Kr. 200

Ungdomsmedlemmer indtil 18 år

Kr. 200

Unge under uddannelse mellem 18 og 25 år

Kr. 200

Ved indmeldelse opkræves ovennævnte respektive kontingent af kassereren.

Følgende gælder medlemmer under 18 år:

Ungdomsmedlemmer indtil 18 år kan ikke deltage i foreningens aktiviteter, før de, der har forældreretten, med sin underskrift har erklæret, at den unge altid bærer redningsvest ombord på båden, samt at sikkerheden ved deltagelse i aktiviteterne kan accepteres.

Underskrift:

Blanketten sendes til: Kasserer Niels Dandanell, Klosterhøjen 14, 4400 Kalundborg,

eller pr. E-mail: niels.dandanell@ka-net.dk

Medlemsskab

Hvordan bliver jeg medlem af Pia Bangs Venner?

Hvis du kunne tænke dig at blive medlem af foreningen, er du velkommen til at kontakte et af bestyrelsesmedlemmerne enten pr. mail eller  telefon. Du kan også møde op ved skibet på en onsdag, hvor der er aktivitet på skibet.

Du kan så få udleveret en blanket, som udfyldes og sendes til vores kasserer eller afleveres til et af bestyrelsesmedlemmerne.

Du kan også vælge at kontakte formanden på

peterdyk2008@hotmail.com der så vil sende dig en blanket, som kan udfyldes og sendes retur via mail.

Medlemsskab for voksne koster kr. 500 om året

Medlemsskab for ægtefælle/samlever koster kr. 200 om året.

Medlemsskab for ungdomsmedlemmer under 18 år koster kr. 200 om året.

Medlemsskab for unge under uddannelse mellem 18 og 25 år koster 200 kr. om året.

Der må kun sejles med medlemmer.

Del siden